01

Dialektika Mua’malah dan Maqasid al-Syari’ah

02

Relasi Agama dan Negara Perspektif Maqasid al-Syariah

03

Mengenal Maqasid al-Qur’an Badi’uzzaman Sa’id Nursi

Maqasid

Maqasid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi

7 Mins read
Judul               : Maqasid Ekonomi Syariah : Tujuan dan AplikasiPenulis             : Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I,Penerbit           : Empatdua Media, MalangTebal               : 215 halamanTahun…

Popular